رزرو هتل شایگان ۳ آذر

نام اتاقظرفیت اتاققیمت بزرگسال (ريال)قیمت کودک (ريال)قیمت نوزاد (ريال)رزرو
2 تخته14,400,0004,400,0001,300,000رزرو تور
3 تخته11,600,0004,400,0001,300,000رزرو تور
سوئیت یکخوابه( 4 تخته)10,200,0004,400,0001,300,000رزرو تور