رزرو هتل سان رایز ۹ آذر

نام اتاقظرفیت اتاققیمت بزرگسال (ريال)قیمت کودک (ريال)قیمت نوزاد (ريال)رزرو
2 تخته8,900,0005,200,0001,300,000رزرو تور
سوئیت 3 تخته9,600,0005,200,0001,300,000رزرو تور
سوئیت 4 تخته9,400,0005,200,0001,300,000رزرو تور