رزرو هتل آرامش ۶ آذر

نام اتاقظرفیت اتاققیمت بزرگسال (ريال)قیمت کودک (ريال)قیمت نوزاد (ريال)رزرو
2 تخته12,300,0007,500,0001,300,000رزرو تور
3 تخته11,000,0007,500,0001,300,000رزرو تور
4 تخته10,500,0007,500,0001,300,000رزرو تور