نظرات مشتریان

نظر مشتریان

نظر مشتریان

مشتریان راضی ما

امید بزرگوار

ایران، اصفهان

"در هر سفری نیاز به یکسری خدمات اولیه است. که با سفرهایی که باهمای سعادت داشتم علاوه بر متعهد بودن به خدمات گفته خدمات جانبی خوبی ارائه می کردند."

سعید نامجو

ایران، اصفهان

"به نظر من مهمترین ویژگی همای سعادت ، صداقت در ارائه اطلاعات است. کیفیت هتل، غذا و کل تور عالی بود و قطعا سفرهای بعدی را نیز با همای سعادت تجربه خواهیم کرد."

علی امینی

ایران، تهران

"یکی از بهترین سفرهای من به کیش با تورهای همای سعادت بود. تور را به صورت تمام اینترنتی خریداری کردم"